Mẫu Căn A1
Mẫu Căn B1 - 3D LayoutMẫu Căn B1
Mẫu Căn A2Mẫu Căn A2 - 3D Layout
Mẫu Căn B2 - 3D LayoutMẫu Căn B2
Mặt Bằng Căn Hộ Citialto
Loại Căn A1 Loại Căn A2 Loại Căn B1 Loại Căn B2
Diện Tích: 52.8-52.9m2 Diện Tích: 55.3m2 Diện Tích: 52.2-53.9m2 Diện Tích: 53.4m2

Căn hộ Citialto có thiết kế theo phong cách Singapo. Lấy tối đa được ánh sáng và gió, góc view phải được mở rộng hết mức. Không gian căn hộ thông thoáng, tất cả sảnh hành lang phải đạt tiêu chuẩn hiện đại.